welkom bij bureau hofkes reputatie management

“Reputatie is de (goede) naam waaronder een organisatie bekend staat bij haar stakeholders vanwege eigen handelen.”
Mildred Hofkes - Oprichter en managing director Bureau Hofkes Reputatiemanagement.
Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) is in 2006 opgericht door reputatiestrateeg Mildred Hofkes. Bureau Hofkes is het eerste onafhankelijke adviesbureau van Nederland dat gespecialiseerd is in stakeholderreputatieonderzoek en strategisch reputatiemanagement op boardroomniveau.
Lees meer>>>

Uw reputatieonderzoek op maat gemaakt


Wilt u weten wat de reputatie van uw organisatie is bij uw stakeholders?

product

De blik van buiten naar binnen halen met stakeholder-reputatieonderzoek. De Methode Hofkes bestaat uit de drie vaste componenten. Meten = Weten = Verbeteren. Wij zijn gespecialiseerd in het meetbaar maken van complexe reputatiewaarden als vertrouwen en loyaliteit vanuit stakeholderperspectief. De resultaten uit het reputatieonderzoek worden voor u vertaald in een strategisch reputatiemanagementplan.


Lees meer>>>

Welke invloed heeft de toon aan de top op de reputatie van uw organisatie?

product

Om tot een succesvol reputatiemanagementbeleid te komen heeft het hogermanagement/bestuur eerst de benodigde kennis nodig over reputatiemanagement en stakeholderengagement. BHRM stelt daarom voor te starten met het organiseren van een kennissessie voor het bestuur en het hoger management van uw organisatie.
Lees meer>>>

Wilt u weten wat uw reputatie is op governanceniveau?

product

Ieder bestuur functioneert binnen een netwerk van stakeholderrelaties op senior niveau. Voor een goede relatie is het belangrijk de reputatiekansen en valkuilen van het bestuur bij stakeholders inzichtelijk te maken. De reputatie en de kwaliteit van het bestuur heeft steeds meer invloed op het welzijn van de hele organisatie. Wilt u weten wat de reputatie van uw bestuurskamer is bij uw directe stakeholders op senior managementniveau? Klik dan hier voor meer informatie.


Lees meer>>>

best practices


Het Nationale Reputatieonderzoek 2014 onder de Bestuurlijke Elite

Na vijf jaar gevuld met reputatieschandalen en discussies over de 'toon aan de top', heeft Bureau Hofkes voor de tweede keer het initiatief genomen om aan de bestuurders te vragen hoe zij de huidige bestuurscultuur zélf ervaren.


Lees meer>>>

Stakeholder reputatieonderzoek in de zorg

In 2013 heeft Bureau Hofkes voor zorgorganisatie ZuidOostZorg een 0-meting uitgevoerd van het stakeholder reputatieonderzoek. "ZuidOostZorg wil van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten, medewerkers en andere stakeholders. Daarvoor is feedback nodig van onze stakeholders. Door het objectieve reputatieonderzoek van Bureau Hofkes weten we of stakeholders ons van toegevoegde waarde vinden en gebruiken we de feedback om de reputatie te borgen en/of te verbeteren.”

Lees meer >>>

Governance reputatieonderzoek in de bouw

Al 5 jaar lang laat aannemersbedrijf Mobilis (onderdeel van TBI Holding) tweejaarlijks een reputatieonderzoek op governanceniveau uitvoeren door Bureau Hofkes. “Het reputatieonderzoek van Bureau Hofkes heeft ons geholpen om waardevolle inzichten te krijgen in de ervaring en beleving van onze opdrachtgevers".


Lees meer >>>

En verder..


RECENT GETWEET!

het verschil tussen IMAGO EN REPUTATIE

Reputatiemodel-curve1 Waar voorheen een organisatie nog zelf een imago kon opbouwen (een gewenst beeld creëren onder het publiek), gaat dit principe niet langer op. Mensen willen geloofwaardige en betrouwbare informatie over een organisatie. Zij willen weten wat de organisatie werkelijk...
Lees meer >>

MACHTSWISSELING in de bestuurskamer

wisselingvandemacht
Voor meer informatie over het boek van Mildred Hofkes “Wisseling van de Macht” (2009, uitg: Nieuw Amsterdam) Klik hier